Categories
Tâm sự người viết mã

TÂM SỰ NGƯỜI VIẾT MÃ PHẦN 4: Tầm quan trọng của Design Pattern

Một điều khá quan trọng trong lập trình khi xây dựng ứng dụng phức tạp, logic chồng chéo giữa các tính năng lẫn nhau, đó là bạn cần biết cách “xếp đẹp” các logic phần mềm vào đúng “vị trí” thích hợp để mã có cấu trúc mạch lạc, chặt chẽ, có nhiệm vụ cụ thể và rõ ràng, logic ở vị trí nào thì chỉ được phép kiểm soát hành vi nội trong phạm vi của vị trí đó, không được “tiện thể” thực hiện nhiệm vụ của vị trí khác, sự phân định rõ ràng này tùy thuộc vào hành vi/tính chất mà sẽ có các tên gọi khác nhau mà chung quy chúng được gọi là Design Pattern.


Steve Jobs có một câu nói rất nổi tiếng mà tôi rất tâm đắc

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works”

Steve Jobs

Điều Jobs muốn nói ở đây là ngoài hình cảm ra thì thiết kế cũng có vai trò quan trọng trong cách mà cái gì đó hoạt động. Theo cách hiểu của tôi thì nó có thể là cách một công ty hoạt động (cấu trúc phòng ban, văn hóa, tầm nhìn), cách một đội bóng hoạt động (đội hình, lối chơi) và cách một phần mềm hoạt động cũng vậy, cũng cần có một thiết kế rõ ràng. Hãy tưởng tưởng một đội bóng không được phân chia vị trí rõ ràng, không có lối chơi hiệu quả thì liệu có thể chiến thắng? Tương tự trong phần mềm, nó cũng cần có các vị trí và lối chơi của riêng nó, nếu không thì phần mềm đó khó có thể đi đến chiến thắng và chinh phục được khách hàng.