Značkovací pravidla pro formátování textů

authors (basic)

Tato stránka poskytuje podrobnější popis často používaných značkovacích pravidel (příkazů) dostupných v PmWiki. Je jednoduché vytvořit a udržovat stránky bez použití značkovacích pravidel popsaných dále, ale když je někdy budete potřebovat, jsou zde. Na pokusy s pravidly použijte, prosím, stránku Sandbox neboli Pískoviště.


Odstavce

 • Neodsazujte odstavce.
 • Slova zalamujte a zadávejte jak potřebujete.
 • Použijte prázdný řádek jako začátek nového odstavce.
 • Použijte \ (jedno zpětné lomítko) na konci řádky pro připojení následující řádky ke stávající.
 • Použijte \\ (dvě zpětná lomítka) na konci řádky pro vynucené odřádkování,
  ale ponechání stávajícího prostředí (např. pro odřádkování v seznamu).
 • Řádky odsazené jednou nebo více mezerami (nebo tabulátorem) se zobrazí písmem pevné šířky.

Odsazené odstavce (citace)

Šipky (->) na začátku odstavce se používají pro jeho odsazení. Více pomlček na začátku (--->) způsobí větší odsazení odstavce.

->Four score and seven years ago our fathers placed upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.
Four score and seven years ago our fathers placed upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Seznam s odrážkami

Seznam s odrážkami vytvoříte hvězdičkou umístěnou na začátku řádky. Více hvězdiček způsobí větší zanoření odrážky:

* Položka první úrovně
** Položka druhé úrovně
** Další položka druhé úrovně
* Další položka první úrovně
 • Položka první úrovně
  • Položka druhé úrovně
  • Další položka druhé úrovně
 • Další položka první úrovně

Vodorovná oddělovací čára

Čtyři nebo více pomlček (----) na začátku řádky vytvoří vodorovnou oddělovací čáru.

----


Řez písma (zvýraznění)

 • Použijte dva apostrofy (''), např., dva apostrofy, pro kurzívu (kurzíva)
 • Použijte tři apostrofy ('''), např. tři apostrofy, pro tučné (tučné)
 • Použijte pět apostrofů ('''''), např. pět apostrofů, pro tučnou kurzívu (tučná kurzíva)
 • Použijte dva zavináče (@@) pro písmo pevné šířky
 • Použijte [+...+] pro větší text a [-...-] pro menší text
 • Zvýraznění může být použito vícekrát na řádku, ale nemůže měnit řez textu ve více odstavcích (např., nemůžete vložit konec odstavce v označeném tučném textu - rozdělit takovýto text).

Další zvýraznění

 • normální '+velký+', '-malý-', '^horní^', '_dolní_', {+podtržené+}, {-přeškrtnuté-}.
  normální velký , malý , horní , dolní , podtržené , přeškrtnuté.
 • Použijte znak (`),např. `WikiWord WikiWord pro zabránění automatického vytvoření Wiki odkazu

Podívejte se na WikiStyles pro pokročilé formátovací příkazy.


Odkazy

 • Slova a slovní spojení vložte do dvojitých hranatých závorek (např., [[text formatting rules]]) pro vytvoření odkazu na jinou stránku této wiki.
 • Slova s velkým počátečním písmenem spojená dohromady (např., WikiWords?) se používají pro vytvoření odkazu na jinou stránku této wiki bez nutnosti použít dvojitých hranatých závorek.
 • Adresy URLs začínající "http:", "ftp:", "gopher:", "mailto:" nebo "news:" vytvoří odkaz automaticky, jako např. http://www.pmichaud.com/toast.
 • Adresy URLs končící příponou .gif, .jpg nebo .png jsou zobrazeny jako obrázek na stránce.
 • Odkazy s libovolným textem mohou být vytvořeny jedním ze dvou způsobů [[cíl | text]] nebo [[text -> cíl]]. Text může být an image URL, in which case the image becomes the link to the remote url or WikiWord.
 • [[#Kotva]] kotvy, na které se potřebujete odkázat ze stránky vytvoříte např. takto [[#Odstavce]] a použijete je takto [[TextFormattingRules#Odstavce]] - TextFormattingRules#Odstavce.

Nadpisy

Nadpisy jsou vytvořeny umístěním vykřičníku (!) na začátku řádky. Více vykřičníků určuje úroveň nadpisu. Například,

! Nadpis 1. úrovně 
!! Nadpis 2. úrovně 
!!! Nadpis 3. úrovně 
!!!! Nadpis 4. úrovně 

Nadpis 1. úrovně

Nadpis 2. úrovně

Nadpis 3. úrovně

Nadpis 4. úrovně


Řídící kódy

Cokoliv umístěné mezi [= a =] není zkoumáno PmWiki/PmWiki. To umožňuje snadno vytvářet WikiSlova, která nejsou odkazem a vypnout zpracování speciálních značkovacích pravidel. Značky [= a =] mohou obalovat více řádek. Například, mezera[= na začátku řádky způsobí, že text do následujícího =] bude zobrazen písmem pevné šířky a nebude zkoumán PmWiki/PmWiki (užitečné pro výpisy programů).


Číslovaný seznam

Číslovaný seznam vytvoříte umístěním dvojkřížku (#) na začátku řádky.

# Připravte experiment
## Rozbalte pop-tart
## Vložte pop-tart do tousteru
# Začněte péct pop-tart
# Držte se stranou
 1. Připravte experiment
  1. Rozbalte pop-tart
  2. Vložte pop-tart do tousteru
 2. Začněte péct pop-tart
 3. Držte se stranou

Seznam pojmů

Seznam pojmů je vytvořen umístěním dvojteček na začátku řádky:

:pojem:definice pojmu
::pojem na druhé úrovni:definice pojmu na druhé úrovni
pojem
definice pojmu
pojem na druhé úrovni
definice pojmu na druhé úrovni

Tabulky

Tabulky vytvoříte uzavřením polí mezi dvě svislé čáry '||'. Pole začínající a končící mezerou jsou vystředěna; pole začínající mezerou jsou zarovnána vpravo; v ostatních případech jsou pole jsou zarovnána vlevo. Prázdné pole (bez mezer) způsobí spojení s následujícím sloupcem (v současné době nelze spojit více řádek). Řádek začínající '||' určuje atributy následující tabulky. '!' jako první znak v poli způsobí jeho zvýraznění a může být použit pro hlavičku tabulky.

||align=center border=1 width=50%
||!Tabulka||!Hlavička||!Příklad||
||!Vlevo  || Střed || Vpravo||
||A    ||!  B  ||   C||
||    || jeden záznam ||   ||
||    || spojená pole ||||
TabulkaHlavičkaPříklad
VlevoStředVpravo
ABC
 jeden záznam 
 spojená pole

Nenašli jste tu, co jste hledali?

Prostudujte MarkupMasterIndex, SimpleTables, SimpleTables2, AdvancedTables, nebo Links

<< | PmWiki.DocumentationIndex | >>