Function xác định IP người dùng bằng PHP Thumbnail
Xác định IP của người dùng là một cách để ứng dụng web tương tác tốt hơn với người dùng, ví dụ trong việc thống kê lưu lượng truy cập, bảo mật,...
Tạo Cache PHP Thumbnail
Trong lập trình web, điều mà mọi lập trình viên đều hướng tới đó chính là: "tối ưu", và Cache là một trong số các giải pháp được sử dụng để...
Xây dựng Module Đăng Nhập chỉ sử dụng PHP Thumbnail
Xây dựng module đăng nhập chỉ sử dụng PHP với thuật toán đơn giản để phân quyền admin và khách