Tài liệu PHP tiếng việt, được viết dựa trên định nghĩa gốc và viết lại bằng cách mà tôi hiểu để bạn sẽ dễ dàng và tiếp thu hơn, bởi tôi cũng tự học PHP, và trong Tài liệu này bạn sẽ dễ dàng học PHP một cách nhanh nhất bởi song song với định nghĩa thì tôi sẽ nêu một số ví dụ ngay trong bài và dẫn link đến các ứng dụng thực tiễn.
Xử lý thời gian trong PHP Thumbnail
Trong bài này, cúng ta sẽ tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến thời gian như: múi giờ, lấy thời gian hiện tại, cách đổi thời gian...
Session Thumbnail
Một trong những cách để xác định người dùng, lữu trữ dữ liệu của người dùng trong các lần truy cập, giúp người dùng có một trải nghiệm tốt trên ứng...
Hằng Thumbnail
Hằng là đc xem là vùng nhớ cố định và đại diện cho dữ liệu được gán, giá trị của hằng chỉ được định nghĩa (gán) một lần duy nhất
Các kiểu dữ liệu Thumbnail
Việc tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong lập trình là rất quan trọng, giúp ta có cái nhìn sâu hơn để có lối tư duy đúng đắn trong lập trình. Trong PHP, có 7...
Biến Thumbnail
Biến là đc xem là vùng nhớ tạm thời và đại diện cho dữ liệu được gán, và giá trị có thể thay đổi sau mỗi lần khai báo, Biến được bắt đầu bởi ký...