PHP là ngôn ngữ lập trình chạy trên nền của máy chủ, là một ngôn ngữ lập trình dễ học và thông dụng nhất hiện nay trong các ứng dụng WEB, các trang web lớn như google hay facebook hiện nay đều đang sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP
Xử lý thời gian trong PHP Thumbnail
/ Tài liệu PHP · Trong bài này, cúng ta sẽ tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến thời gian như: múi giờ, lấy thời gian hiện tại, cách đổi thời gian...
Function xác định IP người dùng bằng PHP Thumbnail
/ Ứng dụng PHP · Xác định IP của người dùng là một cách để ứng dụng web tương tác tốt hơn với người dùng, ví dụ trong việc thống kê lưu lượng truy cập, bảo mật,...
Tạo Cache PHP Thumbnail
/ Ứng dụng PHP · Trong lập trình web, điều mà mọi lập trình viên đều hướng tới đó chính là: "tối ưu", và Cache là một trong số các giải pháp được sử dụng để...
Xây dựng Module Đăng Nhập chỉ sử dụng PHP Thumbnail
/ Ứng dụng PHP · Xây dựng module đăng nhập chỉ sử dụng PHP với thuật toán đơn giản để phân quyền admin và khách
Session Thumbnail
/ Tài liệu PHP · Một trong những cách để xác định người dùng, lữu trữ dữ liệu của người dùng trong các lần truy cập, giúp người dùng có một trải nghiệm tốt trên ứng...
Hằng Thumbnail
/ Tài liệu PHP · Hằng là đc xem là vùng nhớ cố định và đại diện cho dữ liệu được gán, giá trị của hằng chỉ được định nghĩa (gán) một lần duy nhất
Các kiểu dữ liệu Thumbnail
/ Tài liệu PHP · Việc tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong lập trình là rất quan trọng, giúp ta có cái nhìn sâu hơn để có lối tư duy đúng đắn trong lập trình. Trong PHP, có 7...
Biến Thumbnail
/ Tài liệu PHP · Biến là đc xem là vùng nhớ tạm thời và đại diện cho dữ liệu được gán, và giá trị có thể thay đổi sau mỗi lần khai báo, Biến được bắt đầu bởi ký...