Nếu PHP hay bất kỳ một ngôn ngữ lập trình tương tự được xử lý trên máy chủ thì HTML chính là đầu ra (Output) của ngôn ngữ lập trình, nó được xử lý tại trình duyệt người dùng. hiện tại thì phiên bản mới nhất là HTML 5. tại danh mục này bao gồm phần tài liệu và những ứng dụng thực tiễn, là tất cả những gì bạn cần phải học để có thể làm chủ được ngôn ngữ này.
Chưa có Thể Loại