CSS Là ngôn ngữ tạo tạo nên phong cách cho trang web, làm cho trang web thân thiện với người dùng hơn bằng màu sắc, bằng sự thiết kế. Hãy tưởng tượng, Nếu bạn vẽ một bức tranh thì HTML sẽ đóng vai trò là cây bút chì, nó phác họa dình dạng của bức tranh, còn CSS nó chính là những cây bút chì màu, tô màu cho bức tranh thêm rực rỡ. Rất dễ dàng để học CSS, bạn sẽ thích nó
Chưa có Thể Loại