Đăng ngày: 27-03-2016 · cập nhật lần cuối: 28-03-2016 · bởi skillaug_vn

Xác định IP Người dùng để làm gì?

Trong phân tích

Google Analytics là một công cụ hỗ trợ phân tích website khá tốt nhưng nếu bạn muốn tự làm điều này thì IP của người dùng là một trường trong database bạn cần thêm vào để xác định quốc gia của người dùng, cũng như theo dõi hoạt động của họ trên website của bạn.

Chống tấn công

Xác định IP người dùng là một cách để bạn chống tấn công DDOS cơ bản nhất. bằng cách xác định số lần truy cập của IP, nếu trong 1 thời gian ngắn, mà một IP có số lượt truy cập mà bạn nghĩ đây không phải người bình thường: đây là một "bad request" thì hãy cho IP này vào black list. tuy nhiên đây là loại tấn công khó đỡ nhất hiện nay.

Xác định IP Người bằng PHP

Để nhận được chính xác IP của người dùng, Function PHP dưới đây là cách ngắn gọn nhất mà bạn có thể sử dụng:
<?php
function get_ip()
{
	foreach(array('HTTP_CLIENT_IP', 'HTTP_X_FORWARDED_FOR', 'HTTP_X_FORWARDED', 'HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP', 'HTTP_FORWARDED_FOR', 'HTTP_FORWARDED', 'REMOTE_ADDR') as $key)
	{
		if(array_key_exists($key,$_SERVER)===true)
		{
			foreach(explode(',',$_SERVER[$key]) as $ip)
			{
				if(filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP)!==false)
				{
					return $ip;
				}
			}
		}
	}
}
$ip = get_ip()
?>
1