BÀI MỚI

Xử lý thời gian trong PHP Thumbnail
Lập trình / PHP · Trong bài này, cúng ta sẽ tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến thời gian như: múi giờ, lấy thời gian hiện tại, cách đổi thời gian...
Function xác định IP người dùng bằng PHP Thumbnail
Lập trình / PHP · Xác định IP của người dùng là một cách để ứng dụng web tương tác tốt hơn với người dùng, ví dụ trong việc thống kê lưu lượng truy cập, bảo mật,...
Tạo Cache PHP Thumbnail
Lập trình / PHP · Trong lập trình web, điều mà mọi lập trình viên đều hướng tới đó chính là: "tối ưu", và Cache là một trong số các giải pháp được sử dụng để...
Xây dựng Module Đăng Nhập chỉ sử dụng PHP Thumbnail
Lập trình / PHP · Xây dựng module đăng nhập chỉ sử dụng PHP với thuật toán đơn giản để phân quyền admin và khách
Session Thumbnail
Lập trình / PHP · Một trong những cách để xác định người dùng, lữu trữ dữ liệu của người dùng trong các lần truy cập, giúp người dùng có một trải nghiệm tốt trên ứng...
Hằng Thumbnail
Lập trình / PHP · Hằng là đc xem là vùng nhớ cố định và đại diện cho dữ liệu được gán, giá trị của hằng chỉ được định nghĩa (gán) một lần duy nhất
Các kiểu dữ liệu Thumbnail
Lập trình / PHP · Việc tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong lập trình là rất quan trọng, giúp ta có cái nhìn sâu hơn để có lối tư duy đúng đắn trong lập trình. Trong PHP, có 7...
Biến Thumbnail
Lập trình / PHP · Biến là đc xem là vùng nhớ tạm thời và đại diện cho dữ liệu được gán, và giá trị có thể thay đổi sau mỗi lần khai báo, Biến được bắt đầu bởi ký...